Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Open English hợp tác cùng dLocal cung cấp cho học viên thêm nhiều tùy chọn thanh toán tiện lợi

Nền tảng học tiếng Anh online Open English đã bắt đầu sử dụng giải pháp thanh toán xuyên biên giới của dLocal để mang đến các tùy chọn thanh toán nội địa, thanh toán thẻ và có mức phí cạnh tranh cho học viên tại Mỹ Latinh và Châu Á. Từ Montevideo (Uruguay) ngày 6-5-2024, […]