Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

IHG Hotel & Resorts góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống qua các hợp tác hỗ trợ cộng đồng ở Đông Nam Á

Đại diện truyền thông của IHG Hotel & Resorts tại Việt Nam ngày 29-3-2024 cho biết: Sau hành trình dài đồng hành và hỗ trợ các cộng đồng tại Đông Nam Á, Tập đoàn quản lý khách sạn IHG Hotels & Resorts có trụ sở chính ở Anh đã công bố ấn bản lần đầu […]