Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Bản cập nhật One UI 6.1 mới mang trải nghiệm Galaxy AI đến với nhiều thiết bị Galaxy thế hệ trước

Samsung Electronics (Hàn Quốc) đang liên tục đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa AI trên thiết bị di động thông qua việc cung cấp trải nghiệm Galaxy AI cho người dùng trên các mẫu máy Galaxy thế hệ trước đáp ứng cac điều kiện kỹ thuật. Nền tảng trí tuệ nhân tạo Galaxy AI […]