Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

23 Ông Táo về trời

Hăm ba ông Táo vê TrờiBà Táo ở lại cời cời shoppingTáo ông trên chốn thiên đìnhTáo bà cà thẻ ai rình ai ghi… À, mà bữa nay, đặc biệt là các bạn tôi ở Đàng Ngoài, có tập tục tâm linh là phóng sanh. Các người anh chị em thiện lành ắt phóng sanh […]

Ông Táo về Trời

  Hôm nay các ngã đường về Thiên đình kẹt xe dữ lắm, cho dù toàn bộ 88 trạm BOT trên cả nước đã đồng loạt xả trạm. Cứ thử tính coi, Việt Nam hiện có hơn 93 triệu dân với hơn 24 triệu hộ gia đình, mỗi hộ gia đình có 1 ông Táo, […]

Chép đưa ông Táo về trời…

  Bữa nay tháng chạp hăm ba Táo về báo cáo chuyện nhà cả năm. Ngọc Hoàng nếu có hỏi thăm Nói giùm tui chính dượng Năm mé bà.   Trời Saigon mấy bữa nay lạnh lạ lùng, lạnh hiếm có. Lạnh tới mức tối ngủ máy lạnh còn ấm hơn bên ngoài. Máy lạnh […]