Thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021

23 Ông Táo về trời

Hăm ba ông Táo vê Trời
Bà Táo ở lại cời cời shopping
Táo ông trên chốn thiên đình
Táo bà cà thẻ ai rình ai ghi…

Nguồn hình gốc từ Internet. Thanks.

À, mà bữa nay, đặc biệt là các bạn tôi ở Đàng Ngoài, có tập tục tâm linh là phóng sanh. Các người anh chị em thiện lành ắt phóng sanh tử tế. Phóng sanh là mở đường sống chớ nào phải là tạo cớ tử. Cá nuôi trong hồ mà thả ra ngoài thiên nhiên thì… cầm bằng mang bản án tử treo. Cá nhốt trong túi nilông bị quẳng cái bịch xuống nước thì cũng ngáp ngáp rồi phiêu linh…

Nửa đêm giờ Tý canh Ba khuya qua, ông Bụt dặn tôi: không tin thì không làm, hễ tin và làm thì phải làm tới nơi tới chốn, làm đàng hoàng, không thể đùa giỡn, quấy quá với chuyện tâm linh.

Thôi tôi nhong nhong trên lưng cá chép AI 4.0 năng lượng mặt trời đây kẻo sắp tới giờ kẹt xe.

P.H.P.