Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Ông Từ Ông Sãi hội ngộ

Sáng nay, 25-3-2024, Ông Từ Kiến Đen – A Phủ đi uống cà phê cùng Ông Sãi Lương Minh ở quán nhỏ bên hông Trung tâm Văn hóa Q.5 (Chợ Lớn). Ông Sãi Lương Minh (bên trái và Ông Từ Kiến Đen – A Phủ. Thiệt ra, Ông Từ A Phủ chỉ biết uống món […]