Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Những biểu tượng cảm xúc emoji có thể dùng thay cho password

  Một trong các biện pháp bảo mật cổ nhất và thông dụng nhất là dùng cái chìa khóa mật khẩu (password). Nhưng đây cũng là chiếc chìa khóa dễ bị mở nhất. Có tùm lum tà la lý do khiến cho cái mật khẩu chỉ có thể ngăn ngừa người… ngay. Nhiều người ngại […]

Khi thế giới không cần mật khẩu….

    Thế giới thời công nghệ và kết nối ắt sẽ vỗ tay, đập chân reo mừng khi có thể thoát được cái gánh nặng và nỗi ám ảnh mang tên password (mật khẩu). Nó vừa là chiếc chìa khóa, vừa là chứng minh thư để người dùng có thể mở các thiết bị […]