Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024

IS, Boko Haram và Houthi – ba nguy cơ cho hòa bình thế giới

  Thế giới bước sang tháng thứ 5 của năm 2015 với sự tăng tốc của những nỗ lực quốc tế hợp lực chống lại những kẻ thù chung là những lực lượng Hồi giáo cực đoan đang tiến hành Thánh chiến Jihad, với tham vọng biến địa cầu thành một vương quốc Hồi giáo […]

Thân phận những người phụ nữ trong cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo”

  Vương quốc Hồi giáo (caliphate) theo người Hồi giáo là một nhà nước Hồi giáo được cai quản theo luật Hồi giáo do một nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị gọi là “vua Hồi giáo” (caliph) đứng đầu. Nhưng cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” mà lực lượng Hồi giáo cực […]