Thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2022

TikTok Việt Nam khởi động hashtag challenge Phongchongthientai

Nền tảng video ngắn TikTok phối hợp cùng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) và UN Women (Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Phụ nữ và Bình đẳng giới) phát động cuộc thi “Phòng, chống thiên tai, việc không của riêng ai” dưới dạng hashtag […]