Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 với các tính năng AI trên thiết bị

Qualcomm Technologies, Inc. ngày 21-3-2024 đã công bố Nền tảng di động Snapdragon 7+ Gen 3 (4nm), đưa trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) trên thiết bị (on-device AI) vào dòng sản phẩm Snapdragon 7 Series. Nó được giới thiệu là phiên bản mạnh nhất nhất từ trước đến nay của dòng chipset […]