Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Xin giúp chi tiết để phân biệt Quang Trung và Càn Long

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Thiệt ra, tôi không muốn quay lại chuyện chân dung vua Quang Trung nữa vì trong lòng mình trước sau như một chỉ một “bóng hình xưa”. Nhưng là dân vọc sĩ công nghệ, tôi muốn nhìn các vấn đề một cách 1 và 0 hơn. Tôi vừa thấy […]

Nỗi niềm một kẻ hậu nhân cùng quê với ngài Nguyễn Huệ

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ   Tôi không hề có ý định (cái chính là không đủ năng lực) để tham gia vào một “Phây-án” mới trên Facebook về một cái tranh vẽ được chú thích là do họa sĩ Trung Hoa vẽ vua Quang Trung. Tôi chỉ muốn Face-leak một chi tiết là xưa […]