Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Điểm danh…. theo Hà Giang

  Trên cõi Phây của mình chiều 19-7-2018, bác Lê Trường Tùng, một nhà làm giáo dục thứ thiệt, sau khi điểm danh Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La… giờ bức xúc post cái bầu tâm sự “thời thổ tả” này. Tôi bèn còm theo: Cả đất nước ta rùng rùng chuyển động từ quả […]

Xin buông tha cho các em đó…

Ước gì tụi mình đừng công khai tên tuổi, hình ảnh các con em, cháu chắt trong vụ nâng điểm kịch khung kia. Suy cho cùng, họ là nạn nhân của những người lớn – hoặc phụ huynh của mình. Họ còn có tương lai riêng của họ. Ai làm sai, người đó chịu. Tôi […]