Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Điểm danh…. theo Hà Giang

 

Trên cõi Phây của mình chiều 19-7-2018, bác Lê Trường Tùng, một nhà làm giáo dục thứ thiệt, sau khi điểm danh Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La… giờ bức xúc post cái bầu tâm sự “thời thổ tả” này.

Tôi bèn còm theo:

Cả đất nước ta rùng rùng chuyển động từ quả khai hỏa mang tên Hà Giang.

Cả bộ máy ta run run chờ đợi vì cái tay chết tiệt ở Hà Giang.

Mi giết bọn ông rồi biết không?

Bao năm sửa điểm giờ bằng không

Điểm vòng số 8 đang lơ lửng

Mi giết bọn ông rồi biết không?

P.H.P