Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Đừng ghẹo các anh đó nữa…

Có những anh em khó cãi trời luôn á, say máu truy cùng diệt tận. Khi bộ giao-vận phải sửa lại thu giá thành thu phí, dù biết rằng họ không tâm phục khẩu phục đâu, ta cứ nên để cho họ sửa sai, không cần phải cười họ cái vụ phải sửa sai đâu. […]

Phí như không có giá…

  “Phí như không có giá” là cách viết tiếng Việt mới (Tân Việt ngữ) của “giá như không có phí”. Người Saigon sáng nay điểm báo TP.HCM chút hén. Có cái ông gì đó hình như tên K là quan chức lãnh đạo ở cái hội gì đó level quốc gia phần trên giải […]

Tình phí, tình giá

  Thiệt ra nghĩ cũng tội nghiệp mém đứt ruột đứt gan cho ông Bộ trưởng GTVT. Bắt một ông tiến sĩ giao thông đường bộ giải trình về ngôn ngữ học cũng ác đạn giống như kêu một nhà thơ vẽ thiết kế một cây cầu. Các quan chức “Bộ Giao Vận” (tôi cũng […]