Thứ Tư ngày 02 tháng 12 năm 2020

Đừng ghẹo các anh đó nữa…

Có những anh em khó cãi trời luôn á, say máu truy cùng diệt tận. Khi bộ giao-vận phải sửa lại thu giá thành thu phí, dù biết rằng họ không tâm phục khẩu phục đâu, ta cứ nên để cho họ sửa sai, không cần phải cười họ cái vụ phải sửa sai đâu. Sửa bảng tên trạm thì phải tốn rồi, nhưng đó vẫn là một khoản chi chấp nhận được và không đáng vào đâu so với những gì “thu giá” gây ra đâu. Thậm chí thiếu điều muốn vận động cộng đồng hùn tiền tài trợ cho chuyện sửa bảng tên sớm cho đõ xốn mắt.

Sở dĩ nói họ quyết chí ăn thua là Thượng thơ Thể đăng đàn Quốc hội tuy công bố sẽ cho bỏ tên “trạm thu giá”, nhưng vẫn ngoan cố không chịu trả lại tên gọi truyền thống “trạm thu phí”, mà nói sẽ “nghiên cứu” tìm tên khác. Tới mức bà Chủ tịch QH phải dùng quyền phủ quyết mà quyết giùm là gọi lại là “thu phí” khỏi mất công tốn tiền nghiên cứu chi nữa.

Hóa ra quan chức, chuyên gia các bộ mình thiệt là quởn và dư người. Cứ bày chuyện cho thiên hạ chửi và làm những chuyện tào lao thay vì dành tâm sức nghiên cứu cả lô lốc vấn đề bự xự cho quốc thái dân an.

Đành rằng “thu phí” hay “thu giá” thì người sử dụng vẫn phải trả tiền thôi, nhưng cũng đừng làm cho họ khó chịu. Phí là tên gọi chung cho khoản chi phí mà người dùng các dịch vụ phải trả. Còn cơ chế, chính sách phí như thế nào là tùy dịch vụ công hay dịch vụ tư. Mà chuyện phân biệt phí công hay tư là chuyện nội bộ nhà cầm quyền. Đầu ra cuối cùng tới người dùng chỉ là phí mà họ phải trả khi sử dụng dịch vụ. Đơn giản vậy thôi mà.

Không phải khó hiểu chuyện vì sao có những bộ khoái “thu giá” hơn “thu phí”. Chỉ mượn cớ tuân theo luật hay nghị định của chính phủ để che lấp những ủ mưu lợi lộc cho riêng mình (bộ ngành hay nhóm lợi ích nào đó).

GIÁ như đừng có PHÍ thời gian cộng đồng vào chuyện ruồi bu như thế này.

Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi sẽ rất cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng nếu chịu trả lại cho muôn dân cái tên gọi quen thuộc nhiều đời là “thu phí”. Dù phí hay giá thì họ cũng phải tốn tiền trả, nhưng danh chính ngôn thuận vẫn dễ chịu hơn đó mà. Thiệt không hề uổng PHÍ nếu biết lo được cho người dân khỏi bị trả GIÁ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC