Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

iPhone cặp kè với máy trợ thính

  Kể từ phiên bản iPhone 4S trở đi, Apple đã tích hợp tiêu chuẩn tương thính với các thiết bị trợ thính HAC do Ủy ban Thông tin liên lạc Liên bang (FCC) đưa ra. Apple cũng xây dựng một tiêu chuẩn riêng gọi là “Made For iPhone hearing aids” để phát triển các […]

Ứng dụng iPhone giúp những người có sức nghe yếu

  Công ty khởi nghiệp Battlefield ở New York (Mỹ) ngày 6-5-2014 đã giới thiệu ứng dụng Mimi để dùng iPhone giúp những người có sức nghe yếu. Theo tài liệu nghiên cứu, trên thế giới có khoảng 350 triệu người có vấn đề về thính giác. Nhưng hầu hết đều không quan tâm hay […]