Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Sau Kiều Giang là…

Vậy là 8 ngày sau khi bị nhà chức trách bất ngờ kiểm tra dẫn tới một vụ bê bối thực phẩm có vấn đề được làm cho ồn ào trên truyền thông, thương hiệu Cơm tấm Kiều Giang (TP.HCM) nổi tiếng đã được minh oan. Ngày 29/8/2018, Ban Quản lý An toàn thực phẩm […]

Truyền thông không sạch…

Tôi từng tâm đắc với tên gọi mà ai đó đã điểm đích danh là “truyền thông bẩn” và thêm tự dặn lòng ráng đi tới cùng đừng để bàn phím mình vấy bẩn. 19 tuổi là tôi đi làm báo tới giờ, chỉ 1 nghề (đáng tiếc có lẽ “nghệ chẳng tinh” nên “thân […]

Cà phê vẫn sạch cho dù bị truyền thông bẩn

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ Đêm qua, Chủ nhật 22-4-2018, chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn đưa cái mặt mốc của mình ra cho nhà mạng di động chụp một cái pô ảnh lưu hồ sơ nhận dạng, tôi có một giấc mơ trong giấc ngủ muộn vì mê tụng phim season nhiều […]