Thứ Tư ngày 14 tháng 11 năm 2018

Truyền thông không sạch…

Tôi từng tâm đắc với tên gọi mà ai đó đã điểm đích danh là “truyền thông bẩn” và thêm tự dặn lòng ráng đi tới cùng đừng để bàn phím mình vấy bẩn. 19 tuổi là tôi đi làm báo tới giờ, chỉ 1 nghề (đáng tiếc có lẽ “nghệ chẳng tinh” nên “thân chẳng vinh”). Nhưng tôi tự nhận là mình trong trắng trinh nguyên, ngày tắm 2 lần, cuối tuần ngâm Omo đậm đặc rồi tráng bằng Comfort cho nó mềm mịn như nhung.

Truyền thông bẩn thì có nhà quản lý truyền thông tẩy cho sạch.

Nhà quản lý truyền thông bẩn thì chỉ có nước thành củi chụm lò.

Đệ tứ quyền có trong tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đệ tứ quyền có sức mạnh khuất phục được cả tam quyền kia. Nhưng rồi cũng có nơi, có lúc đệ tứ quyền bị gục ngã bởi quyền lực vô song của… kim tiền. Cái mùi tiền nó át cả mùi giấy, mùi mực. Cái âm thanh lách tách ma mị của việc đếm những tờ giấy bạc mới cứng nó che lấp cái tiếng rào rào đĩnh đạc của việc đếm những tờ báo mới ra khỏi máy in.

Tháng 6, tháng của giới báo chí xứ Việt năm 2018 đã được mở đầu bằng những dấu chấm than nổi lên trên bộn bề dấu hỏi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.

Leave a Comment