Thứ Hai ngày 08 tháng 8 năm 2022

Khuyến mại hàng công nghệ 5.5 tại Di Động Việt

Trong ngày 5-5-2022, hệ thống bán lẻ hàng công nghệ Di Động Việt tiến hành chương trình khuyến mại cho nhiều sản phẩm khác, song song với việc bắt đầu đợt ưu đãi cho phụ kiện Huawei nhân dịp chính thức hợp tác với Huawei Việt Nam. Cụ thể, nằm trong chương trình ưu đãi […]

Hệ thống Di Động Việt mở đợt khuyến mại sau khi chính thức hợp tác cùng Huawei

Ngày 5-5-2022, hệ thống bán lẻ hàng công nghệ chính hãng Di Động Việt đã bắt đầu mở bán hàng công nghệ chính hãng của Huawei với tư cách một đối tác toàn diện của Huawei Việt Nam. Nhân dịp chính thức hợp tác, hai bên đã tiến hành một chương trình ưu đãi giảm […]