Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Lại… tác động!

Liệu có bạn nào giúp TÁC ĐỘNG với giới báo chí và cơ quan chức năng chớ nên dùng chữ “tác động” như thế này nữa. Chớ động tác này mà được gọi xảo ngữ là “tác động” thì quả là còn “tác động” dài dài. Động tác này được xảo ngôn méo miệng thành […]

Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện

  Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện. Hôm trước Saigapore nói chỉ có “tụ nước” chớ không có “ngập nước”. Hôm nay, Haris nói chỉ có “lọt đề” chớ không có “lộ đề”. Có nhà xuất bản nào đồng ý, tôi xin xung phong làm trợ lý chủ biên […]