Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Lại… tác động!

Liệu có bạn nào giúp TÁC ĐỘNG với giới báo chí và cơ quan chức năng chớ nên dùng chữ “tác động” như thế này nữa. Chớ động tác này mà được gọi xảo ngữ là “tác động” thì quả là còn “tác động” dài dài.

Động tác này được xảo ngôn méo miệng thành “tác động” thì quả ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với những hành động dùng môi mình “tác động” môi người khác giá rẻ như bèo 200.000 đồng.

Một trong những điều kiện để luật pháp được nghiêm minh là phải gọi đúng tên hành vi phạm tội. Vì thế, việc sáng tác ra các thể loại xảo ngữ để thoát khỏi các tội danh được định danh trong các bộ luật chỉ có một động cơ là để thoát tội một cách bất chấp tất cả… con dân!

P.H.P.