Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Thì ra vì thế này mà thiên hạ mê cờ bạc…


Hôm qua là cái ngày đặc biệt… ngày cuối cùng của tháng 2-2013. Ngày đó cách đây 56 năm, ở quận Bình Khê (tỉnh Bình Định), tôi chào đời (tôi quên hỏi mẹ mình rằng khi đó tôi khóc hay cười). Tôi sinh ra ngay trên quê hương của Quang Trung – Nguyễn Huệ (nên nay đổi tên thành huyện Tây Sơn). Cái nhau của tôi chôn cách nhau của Vua Quang Trung chỉ có 1 dem, mà ngài thì mần vua, còn tôi thì suốt kiếp lính lệ.

Tôi vừa tìm thấy mình có được bộ ảnh giải thích vì sao thiên hạ lại mê cờ bạc tới như vậy. Họ lao vào các nàng Cơ, Rô, Chuồn, Bích như con thiêu thân. Họ tung hê cả nhà cửa, sản nghiệp và cuối cùng là cả gia đình. Họ đặt cược bằng cả quyền cao chức trọng.

Tôi đã có các nàng Chuồn, Bích và Rô. Ái Cơ đâu rồi ta?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 1-3-2013)

Oái, anh bạn Nguyễn Thành Lưu (VTV) o ép quá à nghen!