Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Gặp “người vác tù và” 7 lần nhận danh hiệu thủ lĩnh cộng đồng

130705-phphuoc-mvp-04-2000

TTO – Ngay từ đầu, tôi phục vụ cho cộng đồng một cách vô vụ lợi, nên các danh hiệu và giải thưởng không hề làm thay đổi những gì tôi làm. Có chăng, các giải thưởng càng làm cho tôi thêm áp lực phải… phục vụ cộng đồng nhiều hơn!

Xin mời đọc bài trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 5-7-2013.

http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/557289/Gap-nguoi-vac-tu-va-7-lan-nhan-danh-hieu-thu-linh-cong-dong.html