Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024

Hình ảnh Họp mặt Gia đình THKT Wichita 2014 – Võ Hữu Giảng

 

Gia đình THKT ở khu vực Kansas, Oklahoma và Texas (Hoa Kỳ) và cộng đồng đồng hương Kiến Tường ở Wichita (bang Kansas) phối hợp tổ chức cuộc họp mặt chung tại tại Wichita vào ngày thứ Bảy 16-8-2014. 

Ảnh của anh Võ Hữu Giảng (North Carolina)

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-09

Anh Mai Tấn Lập, anh Võ Hữu Giảng, thầy Dương Đệ, chị Hương, chị Phan Thị Phương.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-10

Anh âấn Lập, anh Lê Thành Sử, thầy Dương Đệ, chị Hương.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-11

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-12

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-13

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-14

Hai thầy Dương Đệ (bên trái) và Mai Văn Nhãn.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-15

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-16

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-17

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-18

Cô Tạ Thị Kiêm Hường

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-20

Bạn Nguyễn Văn Nuột (giữa).

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-19

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-22

Cô Kiêm Hường (bên trái).

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-28

Tại nhà hai bạn Tám – Kiều Nga ngày 15-8-2014. Anh Nguyễn Văn Hùng (Thuốc Tây Tuyết Hùng, bìa trái) anh Lê Thành Sử, anh Võ Hữu Giảng (bìa phải). Cô Kiêm Hương (bìa trái), Kiều Nga và Kim Oanh.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-31

Anh Nguyễn Văn Hùng, cô Tạ Thị Kiêm Hường, thầy Dương Đệ và bạn Trần Thị Kim Oanh trước nhà hai bạn Tám – Kiều Nga.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-21

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-23

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-24

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-25

Vợ chồng bạn Sang từ Austin (Texas) qua.

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-26

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-27

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-29

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-30

140816-thkt-hopmat=wichita-vhgiang-32

photo

photo-02

photo-03

photo-04

photo-05