Thứ Năm ngày 18 tháng 7 năm 2024

Hình ảnh Họp mặt Gia đình THKT Wichita 2014 – Đỗ Huy

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-070_resize

 

Gia đình THKT ở khu vực Kansas, Oklahoma và Texas (Hoa Kỳ) và cộng đồng đồng hương Kiến Tường ở Wichita (bang Kansas) phối hợp tổ chức cuộc họp mặt chung tại tại Wichita vào ngày thứ Bảy 16-8-2014.

Ảnh của ĐỖ HUY (Wichita, Kansas)

Xin click lên ảnh để mở ảnh lớn hơn.

 

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-001_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-002_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-003_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-004_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-005_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-006_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-007_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-008_resize

Anh An Ngọc Quang (Oklahoma) dẫn chương trình.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-009_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-010_resize

Anh Võ Hữu Giảng (North Carolina) đang ghi hình.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-011_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-012_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-013_resize

Thầy cô Mai Văn Nhãn (Dallas, Texas)

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-014_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-015_resize

Anh An Ngọc Quang chào quý thầy cô và đồng môn THKT (từ trái qua): thầy Mai Văn Nhãn và phu nhân (cô Vân), bạn Trần Thị Kim Oanh (từ Việt Nam sang), thầy Dương Đệ (New York), và cô Tạ Thị Kiêm Hường (Chicago, Illinois).

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-016_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-017_resize

Bạn Phan Thị Phương (Oklahoma) – bìa phải và cô Hoàng Oanh (Texas) – thứ 2 từ phải qua.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-018_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-019_resize

Thầy Dương Đệ (bên phải, hàng đầu) từ New York và 3 học trò: Lê Thành Sử từ Oklahoma, Mai Tấn Lập ở Wichita và Võ Hữu Giảng từ North Carolina.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-020_resize

“Công trình” của quý đồng hương Kiến Tường tại Wichita.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-021_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-022_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-023_resize

Chị Sáu, bạn Nguyễn Văn Nuột và con gái.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-024_resize

Anh Nguyễn Văn Nghĩa làm “phó quay” đến từ Massachusetts.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-025_resize

Thầy Mai Văn Nhãn.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-026_resize

Thầy Dương Đệ.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-027_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-028_resize

Cô Tạ Thị Kiêm Hường.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-029_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-030_resize

Hai cụ đồng hương Kiến Tường. Tháng 6-2013, hai cụ cũng đã dự lần họp mặt đầu tiên.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-031_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-032_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-033_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-034_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-035_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-036_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-037_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-038_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-039_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-040_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-041_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-042_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-043_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-044_resize

Vợ chồng hai bạn Đỗ Văn Tám và Huỳnh Thị Kiều Nga (đều là học sinh THKT).

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-045_resize

Ảnh này con trai Đỗ Huy chịp cho ba mẹ.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-046_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-047_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-048_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-049_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-050_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-051_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-052_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-053_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-054_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-055_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-056_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-057_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-058_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-059_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-060_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-061_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-062_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-063_resize

Bạn Nguyễn Văn Nuột, cựu học sinh THKT.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-064_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-065_resize

Hai thầy Dương Đệ (bên trái) và Mai Văn Nhãn.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-066_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-067_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-068_resize

Vợ chồng anh chị Em và Hương (thứ nhất và thứ hai từ trái) cùng thầy Dương Đệ, thầy Mai Văn Nhãn, và anh Nguyễn Văn Nghĩa.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-069_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-070_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-071_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-072_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-073_resize

Thầy Mai Văn Nhãn và cô Tạ Thị Kiêm Hường

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-074_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-075_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-076_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-077_resize

Từ trái: Đỗ Văn Tám, Lê Thành Sử và Võ Hữu Giảng.

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-078_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-079_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-080_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-081_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-082_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-083_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-084_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-085_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-086_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-087_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-088_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-089_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-090_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-091_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-092_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-093_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-094_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-095_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-096_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-097_resize

140816-thkt-hopmat-wichita-dohuy-098_resize