Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Cước 3G ở Việt Nam thật sự “rẻ bèo”?

150510-phphuoc-phapluattp-01_resize

 

Ơn Giời là cho tới nay, mỗi khi đi ta bà gặp bạn bè các nước trong khu vực, tôi vẫn còn có thể “tự sướng” mà khoe rằng Internet ở Việt Nam “chạy đầy đường”và giá rẻ (tất nhiên tôi phải giấu biệt cái vụ mỗi năm hên thì xuân thu nhị kỳ, xui thì “multi-kỳ” mấy lần cáp quang biển bị “cá mập cắn đứt”, mỗi lần người dùng Internet phải chết dở, sống dở với nhà mạng trên dưới một tháng trời “dài hơn thế kỷ”).

Còn với cước 3G thì… Con lạy cụ Nguyễn Nhược Pháp cho con mượn mấy câu trong bài thơ “Chùa Hương” (1935) bất hủ của cụ:

“Thuyền đi. Bến Đục qua

Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói:
“Nam vô A-di-đà!”

mà chế rằng:

“Bởi nhà mạng làm cha

Mỗi lúc gặp người ta

Thẹn thùng tôi không nói:

“3G đắt thấy bà!”

Thôi thì, mời bạn đọc bài của tôi in trên báo Pháp Luật TP.HCM số Chủ nhật 10-5-2015 như một lời tự cám cảnh cho cái sự 3G và hơn thế nữa.

150510-phphuoc-phapluattp-02_resize

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 10-5-2015)