Thứ Ba ngày 29 tháng 11 năm 2022

London thử nghiệm biển thông tin trạm xe buýt dùng mực e-ink

eink-bus-london

 

Công nghệ hiển thị mực điện tử e-ink (hay e-paper) lâu nay đã quen thuộc với những thiết bị đọc sách điện tử như Kindle của Amazon. Giờ đây, nó đang được sử dụng thử nghiệm trên hệ thống biển báo thông tin mới tại một số trạm xe buýt ở thành phố London (Anh).

Xin mời đọc bài trên Media Online