Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Công ty Samsung Vina đóng cửa nhà máy cũ tại Thủ Đức

 
160328-samsung-vina-close-old-factory-01
Ngày 28-3-2016, Công ty Samsung Việt Nam đã chính thức thực hiện nghi thức đóng của nhà máy Samsung Vina Electronics tại Thủ Đức sau 20 năm hoạt động để chuyển sang Khu phức hợp SEHC.
 
Xin mời đọc bài trên Media Online
160328-samsung-vina-close-old-factory-04