Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Ra mắt dịch vụ Cloudrender – dựng hình và tính toán trên mây

161111-cloudrender-01_resize

Dịch vụ render trên nền tảng điện toán đám mây Cloudrender đã được ra mắt tại TP.HCM ngày 11-11-2016, do 3 công ty dịch vụ cloud, hosting, phần cứng máy chủ và kỹ thuật render VINACIS, Đoàn Linh và Render Việt hợp tác cung cấp.
Với 4.000 core CPU Intel Xeon từ 2GHz trở lên, Cloudrender Farm của Cloudrender có khả năng đáp ứng nhu cầu render (dựng hình) làm phim, đặc biệt là khi ứng dụng kỹ xảo điện ảnh, kiến trúc, thiết kế, làm game,… hay các tác vụ đồ họa nặng và chuyên nghiệp cho những người không cần đầu tư các hệ thống mạnh mà tốn kém. Nó còn có thể thực hiện các tác vụ điện toán sức mạnh High Performance cho nhiều đối tượng chuyên ngành cần sức mạnh tính toán cao như dầu khí, khí tượng thủy văn, môi trường, nghiên cứu vũ trụ,…
Xin mời đọc bài trên Media Online

161111-cloudrender-17_resize