Thứ Hai ngày 29 tháng 11 năm 2021

Intel Việt Nam trao thêm 109 suất học bổng kỹ thuật cho sinh viên nữ

Ngày 16-12-2016, Intel Việt Nam đã trao thêm 109 suất học bổng kỹ thuật cho các sinh viên nữ thuộc 13 trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Lễ trao học bổng giới nữ Kỹ thuật (Technical Female Scholarship) này nằm trong chương trình HEEAP (Higher Engineering Education Alliance Program, Liên minh giáo dục kỹ thuật cao cấp) do Intel Việt Nam khởi xướng năm 2010.

Xin mời đọc bài trên Media Online