Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024

Ho banh họng và hột cóc

 

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Một cô bạn than rằng mình đương không bị ho muốn banh cả họng. Vốn rất là ga-lăng và có lòng yêu người như yêu chính mình ta vậy, tôi bèn gởi cho cô ấy một toa thuốc bí truyền (còn Top Secret hơn gia truyền) được cho là trị ho rát họng. Vậy mà, thay vì cảm động, cô bạn lại giận tôi. Tôi càng thấm cái câu người châu Âu nói: “Đờn bà còn khó hiểu hơn Phi Châu”.

Toa thuốc đó được in trên 2 mặt giấy.

+ Mặt trước toa ghi:

Mua 1 trái cóc. Nhờ ai mình yêu thương nhứt ăn giùm để mình lấy hột. Cột hột cóc bằng sợi ruy băng tím rịm. Nuốt hột cóc vô họng rồi nắm dây kéo ra. Làm như vậy 7 lần cho nam và 9 lần cho nữ. Sẽ không còn ho banh họng nữa…

+ Mặt sau toa ghi:

…vì họng đã banh!

Ghét ghê vậy đó!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.