Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

Happy Thanksgiving Day to Everyone

Happy Thanksgiving Day to Everyone

 
Tạ ơn Thượng đế đã bịt mắt mọi người dẫn đến với con và xui khiến họ chịu kết bạn với con rồi yêu thương con như con hằng yêu thương họ.
 
Tạ ơn tứ hải giai huynh đệ chẳng chê bai, luôn rộng lòng tha thứ cho tôi mà chẳng bỏ rơi tôi.
 
Tôi luôn cầu nguyện cho mọi người.
 
Happy Thanksgiving Day.