Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

VIDEO: Họ đã nói như thế về Ngày hội Đám mây Cloud 8 lần thứ 7 năm 2017

 

Chia sẻ của một số người về Ngày hội Cloud 8 lần thứ 7 của cộng đồng doanh nghiệp Cloud ở Việt Nam do Hội Tin học TP.HCM (HCA) và Công ty VinaCIS tổ chức.

Chủ đề: Siêu năng lực tính toán trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 26.5.2017

Trung tâm hội nghị Grand Palace.

Xin mời xem video: