Thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022

Huawei công bố các sản phẩm và giải pháp 5G mới tại London

Tại một sự kiện công nghệ của Huawei tại London (Anh) ngày 20-2-2020, ông Ryan Ding, thành viên Ban Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Hạ tầng viễn thông (Carrier BG) của Huawei, đã giới thiệu các sản phẩm và giải pháp 5G mới của Huawei, và công bố Chương trình Đổi mới Sáng tạo Đối tác 5G (5G Partner Innovation Program). Trong bài trình bày có tựa đề “5G, mang lại giá trị mới (5G, Bring New Value)”, ông Ding nhấn mạnh: Những nỗ lực này của Huawei nhằm xây dựng một hệ sinh thái 5G thịnh vượng và đưa 5G trở thành một thành công thương mại.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.