Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021

Hột đậu và thời trang ở Hội An

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI

 

Hột đậu và thời trang theo hơi hướm Chiêm Thành ở Nam An Retreat Hội An trưa 30-9-2017.

Cảnh báo cực kỳ quan trọng: Xin đừng suy diễn. Xin cảm ơn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC