Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Hột đậu và thời trang ở Hội An

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI

 

Hột đậu và thời trang theo hơi hướm Chiêm Thành ở Nam An Retreat Hội An trưa 30-9-2017.

Cảnh báo cực kỳ quan trọng: Xin đừng suy diễn. Xin cảm ơn.

PHẠM HỒNG PHƯỚC