Thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024

VIDEO: Thăm anh Lê Hoàn ở Garden Grove

Ngày 8-12-2017 vừa bay gần 5 giờ qua đêm từ đảo Maui (Hawaii) vào đât liền ở Los Angeles, trong khi đồng bọn mải mê đi shopping, tôi tách ra đi thăm người bạn chí cốt hình thành “cặp bài trùng CNTT” là anh Lê Hoàn đang định cư ở Garden Grove (bên cạnh Little Saigon).

Xin mời xem video: