Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021

CMC Telecom là một trong ba công ty viễn thông đầu tiên trên thế giới được cấp chứng chỉ MEF 3.0

Tại Hội nghị thường niên 2018 của Diễn đàn Mạng Metro Ethernet Forum (MEF) cửa diễn ra ở Mỹ, ông Nan Chen, Chủ tịch MEF, đã công bố ba công ty đầu tiên trên thế giới đạt được chứng chỉ MEF 3.0 là Ciena (Mỹ), CMC Telecom (Việt Nam) và H3C (Trung Quốc). Đây là tiêu chuẩn cho dịch vụ kết nối Ethernet giữa các nhà mạng quốc tế tiên tiến nhất hiện nay.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.