Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2024

Chỉ một câu

Một anh bạn quen cà khịa giữa lúc trời bỗng dưng đổ mưa sấm chớp đùng đùng vào lúc gần 8g sáng 11.12.2018 ở thành phố lớn nhứt Việt Quốc hỏi: “Ông có biết hoàng thái tử Vĩnh San, con thứ 8 của vua Thành Thái, lên ngôi vua năm 7 tuổi lấy hiệu là Duy Tân nhờ một câu nói không?”

Tôi đang coi dự báo thời tiết nói hôm nay khu vực TP nắng đẹp cả ngày ừ hử: “Chớ biết…”.

Ông bạn: “Có giai thoại rằng vào một ngày ra bờ biển chơi, vua Duy Tân vừa rửa tay vào chậu nước ngọt, vừa hỏi thị vệ: “Tay bẩn lấy nước rửa, nước bẩn lấy chi rửa?” Thị vệ ú ớ (có lẽ hồi đó chưa có game show hỏi xoay đáp xoáy). Vua Duy Tân tự trả lời: “Nước bẩn lấy máu mà rửa.”

Tôi rời mục dự báo thời tiết trời nắng đẹp ngó ra ngoài trời mưa rào mà thốt: “Hỗng biết tui có thể mần vua không với câu nói này?”

Ông bạn trố mắt.

Tôi thẽ thọt: “TP mưa ngập lút bánh xe lấy gì mà trị? Lấy hệ thống thoát nước mà trị. Vậy hệ thống thoát nước bị ngập mất mặt lấy gì mà trị? Lấy nhà giam mà trị.”

Oh yeah!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh từ Internet. Thanks.