Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

VIDEO CA NHẠC: Những bài song ca bolero từ PBN 127

VIDEO CA NHẠC:
CUỐI TUẦN CUỐI THÁNG CUỐI NĂM, mời thư giãn với những bài song ca bolero từ chương trình Thúy Nga Paris By Night 127. Clip này được Trung tâm Thúy Nga đưa lên kênh YouTube của mình ngày 19-12-2018 cho bà con coi miễn phí. Thưởng hưởng.