Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Thời của Wi-Fi Mesh với D-Link

Có thể nói ngay rằng, giải pháp Mesh (mạng lưới) đã đánh trúng yêu cầu thực tế hiện nay của một mạng Wi-Fi là sóng mạnh và ổn định, phủ rộng và đều, hỗ trợ nhiều thiết bị cùng kết nối, và còn khuyến mại thêm cái tính năng đặc trưng là liền lạc thành một mạng duy nhất.

Thật ra, điều làm nên sự khác biệt của giải pháp Wi-Fi Mesh chính là ở cái chỗ liền lạc (seamless). Cho dù có kết hợp bằng bao nhiêu đơn vị (gọi là nút – node) đi nữa, cả hệ thống Wi-Fi Mesh bao phủ sóng toàn bộ ngôi nhà một cách liền lạc với chỉ một tên điểm phát Wi-Fi (SSID). Bạn có thể đi khắp tòa nhà, lên xuống các tầng mà không bị ngắt quãng tín hiệu mỗi khi đổi điểm mở rộng sóng như ở hệ thống Wi-Fi truyền thống với các thiết bị Wi-Fi extender.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline