Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Người ấy tôi quan tâm…

Dù ai nói ngả nói nghiêng, 
Tôi đây nói thiệt lòng riêng của mình…

Đó là trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ – CHDCND Triều Tiền lần thứ hai tại Hà Nội này, tôi chỉ quan tâm tới một người. Một người mà thôi.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un.

Dường như, theo thông tin trên Phây hỗm rày, chẳng có ai giống như tôi… Nên đỡ phải lo cạnh tranh.

Bà Kim Yo-jong (Kim Nhữ Trinh), 30 tuổi (sinh ngày 26-9-1988), em gái của ông Kim Jong-un (Kim Chính Ân), Chủ tịch CHDCND Triều Tiên.

Kim Yo-jong là con gái út của ông Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) – người trở thành lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên từ năm 1994 tới khi qua đời vào năm 2011. Bà cùng anh trai Kim Jong-un du học bí mật tại Thụy Sĩ từ năm 1996 tới 2000. Sau khi về nước, bà học tại Đại học Quân sự Kim Nhật Thành (Kim Il-sung Military University) rồi học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Kim Nhật Thành.

Hiện nay, Kim Yo-jong là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị (từ năm 2017), Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên. Vì thế, bà thường tháp tùng và làm nhiệm vụ trợ lý cho anh mình mỗi khi ông này công du nước ngoài. Nên hy vọng sẽ thấy bà tại Hà Nội vào ngày sinh nhựt của chính chủ tôi.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.