Thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021

Các nhà thờ tại TP.HCM mở cửa trở lại lần thứ 2 thời COVID-19

Sáng Chủ nhật 13-9, quen như 6 Chủ nhật trước dự lễ trực tuyến, tôi chuẩn bị mọi thứ và mở kênh YouTube của Tổng giáo phận Sài Gòn để dự lễ trực tuyến Chúa nhật 24 mùa Thường niên. Search miết hỗng có, rồi mới biết, ngày 7-9, Tòa Tỗng giám mục đã có thông báo cho phép các hoạt động mực vụ trở lại bình thường trong trạng thái “bình thường mới” – nghĩa là phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống địch bệnh.

Còn nhớ sáng thứ Sáu 31-7, linh mục Kiều Công Tùng, Chưởng ấn Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM, ký thông báo về việc tạm ngưng các sinh hoạt mục vụ, thánh lễ chung tại toàn bộ nhà thờ thuộc Tổng giáo phận thành phố. Thời gian ngưng các thánh lễ được thực hiện từ ngày 31-7 đến khi có thông báo mới.

Vậy mà đã có 6 Chủ nhật online rồi.

Đây là đợt tạm ngưng các hoạt động mục vụ lần thứ 2 trong đại dịch COVID-19 sau khi tái bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 2 trong cộng đồng từ Đà Nẵng ngày 25-7.

Trước đó, Tổng giáo phận TP.HCM đã đóng cửa các nhà thờ trong gần 1 tháng từ 16g ngày thứ Năm 26-3 để phòng, chống COVID-19. Tới thứ Bảy 9-5, hoạt động mục vụ mới được khôi phục lại sau 6 Chúa nhật chỉ được dự lễ online.

Vấn đề sau khi được mở cửa trở lại là các cơ sở tôn giáo và mọi tín hữu đều phải tự giác nghiêm túc tự bảo vệ mình. Thực tế cho thấy, mọi người rất chủ quan và dễ ngươi. Trong hoàn cảnh như thế này mà vô nhà thờ dự lễ thấy người bên cạnh không mang khẩu trang nữa là rất… chia trí phân tâm.

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: V/v sinh hoạt mục vụ bình thường trở lại

P.H.P.