Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Tổng thống Donald Trump tweet cảm ơn Việt Nam

Tweet đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi rời Việt Nam. Ngồi trên chuyên cơ Air Force One, ngài Tổng thống Twitter đã kịp viết lời cảm ơn Việt Nam.

“THANK YOU to our generous hosts in Hanoi this week: President Trong, Prime Minister Phuc, and the wonderful people of Vietnam!”

“Cảm ơn những người chủ nhà tốt bụng của chúng tôi tại Hà Nội: Chủ tịch Trọng, Thủ tướng Phúc, và nhân dân tuyệt vời của Việt Nam.”

Air Force One cất cánh rời sân bay Nội Bài lúc 15g35ph. Tweet này được post lúc 17g25ph ngày 28-2-2019.

VIDEO do Nhà Trắng thực hiện và phát trên tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump trong tweet cảm ơn Việt Nam.