Thứ Bảy ngày 13 tháng 4 năm 2024

Hàng Mỹ gia công ở Việt Nam

Trong những lần long nhong ở xứ Mỹ, tôi thiệt khoái áo thun T-shirt thương hiệu Croft & Barrow. Cả thảy hiện giờ tôi đang mặc 4 cái 4 màu. Và sáng nay Chủ nhựt 31.3.2019 trong tình trạng cuối tháng mà tin nhắn ngân hàng nghỉ việc, tôi quởn quá lật cổ áo ra coi. Thiệt là thú vị khi phát hiện 4 chiếc áo thun cùng nhãn hiệu này đã được hãng Mỹ gia công sản xuẩt ở 4 nước khác nhau: Guatemela, Sri Lanka, Cambodia và Việt Nam.

Mà cái mà qua Mỹ mua hàng Mỹ sản xuất tại Viêt Nam mang về Việt Nam xài thì nó vi diệu dữ lắm. Bây giờ ở Mỹ bán ngày càng nhiều sản phẩm thương hiệu Mỹ và quốc tế có ghi nhãn “Made in Vietnam”, đặc biệt là hàng da giày may mặc, hàng thể thao …

P.H.P.