Thứ Hai ngày 04 tháng 3 năm 2024

Cần định lượng pháp lý tỉ lệ “chất Việt”

Có lẽ phải cho tới đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ ra quyết định áp thuế 456% đánh vào nguyên liệu thép cán nguội và không gỉ từ Việt Nam vì nghi tránh thuế thông qua mạo nhận xuất xứ Việt Nam, câu chuyện về xuất xứ (C/O) và nơi sản xuất ở Việt Nam mới trở thành “nước sôi lửa bỏng”.

Xin mời đọc bài in tren báo Người Lao Động Chủ nhật 7-7-2019 và báo Người Lao Động Online.