Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

NVIDIA ra mắt dòng GPU GeForce GTX 16 series cho laptop và thêm card đồ họa GTX 1650 cho desktop

Ngày 23-4-2019, NVIDIA đã ra mắt 3 card đồ họa mới thuộc dòng GPU GeForce GTX 16 series với kiến trúc đồ họa Turing như dòng GeForce RTX. Đó là 2 GPU GeForce GTX 16 series đầu tiên cho laptop (GTX 1660 Ti và GTX 1650) và 1 card đồ họa GTX 1650 cho desktop. Dòng GPU GeForce GTX 16 series đã được NVIDIA ra mắt từ ngày 22-2-2019, với thành viên đầu tiên là GTX 1660 Ti cho desktop.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline