Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

Nền tảng video ngắn TikTok chính thức ra mắt ở Việt Nam

Sự kiện Make Every Second Count diễn ra chiều 24-4-2019 tại GEM Center TP.HCM đánh dấu sự ra mắt chính thức của nền tảng video ngắn TikTok ở thị trường Việt Nam sau những bước đầu đặt nền móng và thử nghiệm thị trường. Cũng trong sự kiện lần này, TikTok Việt Nam đã ký kết hợp tác chiến lược với những tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, nhằm mục tiêu đa dạng hóa nội dung và phát huy sự sáng tạo của người Việt.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.