Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

3-5: World Press Freedom Day 2019

Tôi là người trong nghề (không phải “trong ngành” như chị em ta hay khoe đâu nhé), nên hôm nay xin phép được tự… gì gì đó (kể cả tự kỷ) về một ngày quốc tế của nghề mình. Chỉ mong các bạn đọc cho biết mà thôi. Chí ít là biết thế giới nói chung, và cụ thể là Liên Hiệp Quốc có một ngày như vậy. Chớ nên so sánh hay suy diễn chi ráo á. Cũng chẳng phải cố làm quan trọng hóa nó lên đâu. Mà đơn giản đời là vậy. .

Tôi không dịch mà để đúng tên gốc của ngày hôm nay 3-5, World Press Freedom Day 2019, là ngày Liên Hiệp Quốc dành riêng để cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Tự do báo chí trên toàn thế giới.

Tôi cũng xin trích lại từ từ điển bách khoa Wikipedia: “Theo đề nghị của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO, ngày 20-12-1993, Đại hội đồng LHQ đã công bố ngày 3 tháng 5 hàng năm là “Ngày Tự do Báo chí thế giới” – World Press Freedom Day (Nghị quyết số 48/432) để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn luận theo Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và đánh dấu ngày kỷ niệm Tuyên ngôn Windhoek, một tuyên ngôn về những nguyên tắc tự do báo chí do các nhà báo châu Phi đưa ra năm 1991.”

“UNESCO cũng đánh dấu “Ngày Tự do Báo chí thế giới” mỗi năm bằng cách tập hợp các chuyên gia phương tiện truyền thông, các tổ chức tự do báo chí và các cơ quan Liên Hiệp Quốc để đánh giá tình trạng tự do báo chí trên toàn thế giới và bàn luận các giải pháp để giải quyết những thách thức. Mỗi hội nghị tập trung vào một chủ đề liên quan đến tự do báo chí, bao gồm việc quản trị tốt, việc theo dõi đưa tin của phương tiện truyền thông về nạn khủng bố, tinh trạng các tội phạm không bị trừng phạt và vai trò của các phương tiện truyền thông ở các nước sau khi xảy ra chiến tranh.”

Theo quy định của LHQ, World Press Freedom Day được cử hành bởi tất cả các thành viên LHQ.

Chủ đề của ngày World Press Freedom Day 2019 là “Media for democracy: journalism and elections in times of disinformation” (Truyền thông vì dân chủ: báo chí và bầu cử trong thời kỳ đánh lạc hướng thông tin.)

PARIS, Oct. 13, 2017 — Audrey Azoulay delivers a speech at the headquarters of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Paris, France, on Oct. 13, 2017. French candidate Audrey Azoulay was nominated as candidate for next Director-General of UNESCO on Friday by the executive board. (Xinhua/Chen Yichen via Getty Images)

Thông điệp của bà Audrey Azoulay, Tổng thư ký UNESCO, nhân ngày World Press Freedom Day 3-5-2019, có đọan viết: “Press freedom is the cornerstone of democratic societies. All States, all nations, are strengthened by information, debate and the exchange of opinions. At a time of growing discourse of mistrust and delegitimization of the press and journalism, it is essential that we guarantee freedom of opinion through the free exchange of ideas and information based on factual truths. The theme of this 26th celebration is “media for democracy: journalism and elections in times of disinformation”. (Google Translate dịch: Tự do báo chí là nền tảng của các xã hội dân chủ. Tất cả các nhà nước, tất cả các quốc gia, được làm cho mạnh thêm bởi thông tin, tranh luận và trao đổi ý kiến. Tại thời điểm đang phát triển sự không tin tưởng và sự phi pháp hóa về báo chí và nghề làm báo, điều cần thiết là chúng ta bảo đảm quyền tự do ý kiến thông qua trao đổi tự do các ý tưởng và thông tin dựa trên sự thật thực tế. Chủ đề của lễ kỷ niệm lần thứ 26 này là “Truyền thông vì dân chủ: báo chí và bầu cử trong thời kỳ đánh lạc hướng thông tin”).

Còn đây là nội dung về ngày World Press Freedom Day 2019 chính thức trên website của UNESCO.

PHẠM HỒNG PHƯỚC