Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

5. Australia – Italy (9/6/2019): 1-2

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.