Thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

15. France – Norway (13/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.